Crèdits

Aquest lloc web només existeix per donar suport a la continuació de Marina 122 en Barcelona, com a espai de creació.

Responsable del contingut aquí: Col·lectiu de Marina 122.

Lloc web programat i dissenyat per Slimsites, Berlín.