Formulario de apoyo / Formulaire de support / Support form.

Si us plau, utilitzeu informació real a continuació.
Por favor, utilice información real. / Veuillez utiliser les informations réelles ci-dessous. / Please use real information below.Podries ajudar-nos més, si vas treballar aquí abans i poguessis proporcionar-nos alguna informació extra a continuació. Però això no és necessari.
Podrías ayudarnos más, si trabajaste aquí antes y pudieras proporcionarnos alguna información extra a continuación. Sin embargo, esto no es necesario.
*Obligatòria / Necesario
** No serà publicat / No será publicado